Scientology Tarikatı

Scientology’nin Tarihi

Scientology, L. Ron Hubbard tarafından 1952’de kurulan bir din ve kendini keşif hareketidir. Hubbard, 1950’lerde yazdığı “Dianetics: Modern Bilimde Zihin Sağlığı” kitabı ile dünya çapında tanındı. Dianetics, insan zihni ve davranışlarının anlaşılması ve iyileştirilmesi için teknolojiler sunan bir sistemdi. Hubbard, Dianetics’in ardından daha kapsamlı bir inanç sistemi olan Scientology’yi geliştirdi.

1960’larda, Scientology hareketi hızla büyüdü ve dünya çapında birçok ülkede kiliseler açıldı. 1970’lerde, Scientology liderleri, Amerikan İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İngiliz Gizli İstihbarat Servisi (MI6) ile işbirliği yaptıkları iddiaları nedeniyle eleştirildi.

1980’lerde, Scientology, birçok yasal sorunla karşı karşıya kaldı. ABD’de, 1980’lerde başlatılan bir dizi davada vergi kaçırma, casusluk ve adam kaçırma gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bu davaların sonunda, Scientology liderleri suçlu bulunmuş ve hapis cezaları almıştır.

Scientology Tarikatının Yapısı

Scientology Tarikatı, liderleri David Miscavige tarafından yönetilmektedir. Tarikatın yönetim yapısı, üyelerin derece ve rütbelerine göre belirlenmiştir. Tarikatın üyeleri arasında, sıradan üyelerin yanı sıra “Sea Org” adı verilen özel bir grupta bulunan üyeler de vardır. Sea Org üyeleri, tarikatın en sadık üyeleri olarak kabul edilirler ve tarikatın en yüksek seviyelerine erişebilirler.

Scientology’nin İnançları

Scientology, insanların kendilerini daha iyi anlamaları, hayatlarını daha iyi yaşamaları ve maksimum potansiyellerine ulaşmaları için teknolojiler sunar. Scientology’nin inançları arasında, insanların doğası, hayatın amaçları ve ruhun doğası gibi konular yer alır. Bu inançlara göre, insanlar ölümsüz ruhlar olarak var olurlar ve hayatın amacı, kendilerini ve diğer insanları daha iyi anlamak, geliştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmaktır.

Scientology’de Kullanılan Terminoloji

Scientology’nin terminolojisi, diğer dinlerden farklıdır ve birçok özel terim içerir. Örneğin, “Thetan” terimi, insanların ölümsüz ruhları ifade eder ve “Auditing” terimi, bir bireyin geçmiş hayat deneyimlerinin hatırlanmasına ve yaralarının iyileştirilmesine yardımcı olan bir teknik ifade eder.

Scientology’nin Liderleri

Scientology’nin liderliği, L. Ron Hubbard tarafından kurulduğu dönemde kendisindeydi. Ancak, Hubbard’ın ölümünden sonra liderlik, David Miscavige tarafından üstlendi. Miscavige, Scientology Kilisesi’nin lideri olarak 1987’den beri görev yapmaktadır.

Scientology’nin temel öğretileri ve uygulamaları

Scientology, L. Ron Hubbard tarafından 1950’lerde geliştirilen bir felsefe ve din sistemidir. Hubbard, insanın doğasını anlamak ve geliştirmek için teknolojiler geliştirdi. Scientology, insanların kendilerini daha iyi anlamaları, daha iyi bir yaşam sürmeleri ve potansiyellerini maksimize etmeleri için farklı teknikler sunar.

Scientology, insanın ruhsal doğasına odaklanır ve insanın bu doğasını anlamak ve geliştirmek için teknikler sunar. Scientology inançlarına göre, insanın ruhu ölümsüzdür ve bedeni sadece bir geçici kabuktur. İnsanlar doğduklarında, ruhları bir bedene girer ve yaşamı boyunca bedenlerini kullanır. Ölümle birlikte, ruh tekrar bedensiz bir varlık haline gelir ve yeni bir bedene girer.

Scientology’de “Auditing” adı verilen bir terapi tekniği vardır. Bu teknikte, bir kişi geçmiş hayat deneyimlerini hatırlamaya çalışır ve bu hatıraların şimdiki hayatındaki problemlerini nasıl etkilediğini anlamaya çalışır. Bu sayede kişi, geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimlerin etkisinden kurtulabilir ve daha sağlıklı bir zihinsel duruma ulaşabilir.

Scientology’nin yayılması ve dünya çapındaki varlığı

Scientology, dünya çapında birçok ülkede faaliyet göstermektedir ve milyonlarca takipçisi vardır. Scientology Kilisesi, dünya genelinde 6 kıtada 150’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Scientology, insanların kendilerini daha iyi anlamaları, daha iyi bir yaşam sürmeleri ve potansiyellerini maksimize etmeleri için farklı teknikler sunar. Bu nedenle, Scientology, insanların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Ayrıca, Scientology Kilisesi, Hollywood’daki ünlü isimlerin desteğini almıştır ve bu da Scientology’nin daha fazla popülerlik kazanmasına yardımcı olmuştur.

Scientology’nin eleştirileri ve tartışmaları

Scientology, birçok eleştiriye ve tartışmaya konu olmuştur. Eleştiriler arasında, Scientology’in bir dini tarikat olarak kabul edilip edilmemesi, inançlarının geçerliliği ve uygulamalarının etik olup olmadığı gibi konular yer almaktadır.

 

Scientology, L. Ron Hubbard tarafından kurulan bir yeni din ve kendini gelişim, spiritüel ve psikolojik bir hareket olarak tanımlanmaktadır. İnançlarına göre, insanın doğasında sonsuz bir potansiyel vardır ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için belli teknikler kullanılır. Ancak, Scientology, eleştiriler ve tartışmalar nedeniyle tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Bazıları hareketi dini bir tarikat olarak kabul ederken, diğerleri inançlarını sahte ve uygulamalarını etik olmayan olarak görüyor. Scientology’nin Hollywood ile olan ilişkisi ve ünlü üyeleri de hareketin ilgi odağındadır. Ancak, Scientology’nin yasal sorunları da vardır ve bazı ülkelerde yasaklanmıştır veya vergi muafiyetiyle ilgili yargılamalarla karşı karşıya kalmıştır.