Tapınakçılar

Tapınakçılar Kimdir?

Tapınakçılar, Hristiyanlık tarihi içerisinde yer alan bir dini tarikattır. Tapınakçılar, 12. yüzyıl boyunca Kudüs’teki Tapınak Şövalyeleri adıyla bilinen askeri bir örgüt olarak kurulmuştur. İlk zamanlarında Hristiyanların Kutsal Topraklar’ı korumak için savaşması amacıyla oluşturulan Tapınak Şövalyeleri, zamanla Avrupa’da etkili bir güç haline geldi. Tarikat, Avrupa’da sadece askeri alanda değil, finansal alanda da önemli bir güç haline geldi ve Avrupa’nın en zengin kuruluşlarından biri haline geldi.

Tapınak Şövalyeleri, Avrupa’daki etkisini kaybettikten sonra 14. yüzyılda resmen dağıldı. Ancak, Tapınak Şövalyeleri’nin öğretileri ve gizli bilgileri bazıları tarafından korunmaya devam edildi. Bu öğretiler ve bilgiler zaman içerisinde Masonluk gibi diğer dini ve gizli topluluklarla birleştirildi.

Bugün, Tapınakçılar birçok farklı ülkede varlıklarını sürdürmektedirler. Bazıları, Tapınak Şövalyeleri’nin geleneklerini takip eden dini bir tarikat olarak görürken, bazıları ise gizli bir örgüt olarak görmektedir.

Tapınakçılar, diğer gizli topluluklar gibi, bazı konular hakkında son derece gizli tutum sergilerler. Ancak, genel olarak Tapınakçılar, dürüstlük, dürüst çalışma, sadakat ve disiplin gibi değerleri savunurlar. Ayrıca, Tapınakçılar, Hristiyan inancı, gelenek ve ritüelleri de benimserler.

Masonlar ve Tapınakçılar arasındaki bağlantı, Tapınak Şövalyeleri’nin dağılmasından sonra Masonluk örgütü tarafından korunan Tapınak Şövalyeleri’nin sırlarına sahip olma çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Bazıları, Masonlar’ın Tapınakçıların öğretilerini benimsediğini iddia ederken, diğerleri bu iddiayı reddetmektedir.

Tapınakçılar ve Masonlar

Tapınakçılar, “The Order” veya “Brüder Schweigen” olarak da bilinen, aşırı sağcı bir örgüttür. Aynı zamanda “Kuşak” olarak da bilinirler. Örgütün ideolojisi, beyaz üstünlüğü, ırk ayrımı ve Hristiyan milliyetçiliği temel alınarak oluşturulmuştur. Tapınakçılar, ABD’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren aşırı sağcı grupların en radikallerinden biridir.

Masonlar ise gizli bir örgüt olarak bilinen, çeşitli ritüellere dayalı bir yapıya sahip olan ve üyeleri arasında karşılıklı dayanışma, sosyal yardımlaşma ve felsefi düşünceleri paylaşma amacı güden bir topluluktur. Masonluğun kökenleri çok eskilere dayanır ve tarihte birçok ünlü kişi masonluk örgütüne üye olmuştur.

Tapınakçılar ve Masonlar arasında birçok benzerlik ve farklılık vardır. İkisi de gizli örgütlerdir ancak amaçları ve ideolojileri tamamen farklıdır. Tapınakçılar, beyaz üstünlüğünü savunurken, Masonlar karşılıklı dayanışmayı ve felsefi düşünceleri paylaşmayı hedefler.

Tapınakçılar, 1983’ten itibaren bir dizi suç işlediler ve birçok cinayet gerçekleştirdiler. Bu suçlar arasında, Yahudi ailelerin evlerine saldırmak, bir radyo sunucusunu öldürmek ve bir Yahudi avukatı öldürmek yer almaktadır. Tapınakçılar ayrıca silah kaçakçılığı ve diğer suçlarla da suçlanmışlardır.

Masonlar ise tarih boyunca birçok ünlü isim tarafından üye kabul etmişlerdir. Ancak, masonluğun gizli ritüelleri, bazıları tarafından rahatsız edici bulunabilir. Masonlar, birçok alanda topluma hizmet eden birçok dernek ve vakfın kurulmasına yardımcı olmuşlardır. Ayrıca, masonluk, bazı ülkelerde siyasi partiler tarafından da kabul edilmiştir.

Tapınakçılar ve masonlar hakkındaki makalelerde, örgütlerin tarihi, ideolojileri, faaliyetleri, üyeleri ve etkileri ele alınabilir. Bununla birlikte, örgütler hakkında yazarken dikkatli olunması önemlidir çünkü örgütlerin çoğu, yasal olarak tanınmayan veya faaliyet göstermesi yasaklanmış örgütlerdir.