Mısır Tanrılarının İsimleri Ve Anlamları

Antik Mısır, tarihin en büyüleyici uygarlıklarından biridir, ve bu büyünün temelinde, çeşitli ve güçlü tanrılar yatar. Ra’nın güneşin efendisi olarak yüceltilmesinden, Anubis’in ölüler diyarındaki mistik varlığına kadar, bu tanrılar Mısır kültürünün merkezinde yer alır. Güç, doğa, yaratılış ve koruma gibi çeşitli alanlarda kutsal figürler olarak kabul edilen bu tanrıların her biri, Mısır tarihinde ve kültüründe derin bir anlam ve öneme sahiptir. Bu tanrılar ve tanrıçalar, Antik Mısır’ın zengin mitolojik mirasının bir parçası olarak, medeniyetin sembolik temellerini oluşturur. İşte Mısır Tanrılarının ve Tanrıçalarının İsimleri Anlamları;

 1. Ra: Güneş tanrısı, yaratılışın ve evrenin efendisi.
 2. Osiris: Ölülerin tanrısı, ölümden sonra yaşamın sembolü.
 3. Isis: Büyü ve şifa tanrıçası, Osiris’in eşi.
 4. Horus: Gökyüzü tanrısı, kralların koruyucusu.
 5. Set (Seth): Çöl, fırtına ve kaos tanrısı.
 6. Anubis: Mumyalama ve ölülerin rehberi.
 7. Thoth: Bilgelik ve yazı tanrısı.
 8. Hathor: Aşk, güzellik ve müzik tanrıçası.
 9. Sobek: Timsah tanrısı, Nil’in koruyucusu.
 10. Bastet: Kedi tanrıçası, koruma ve savaşın sembolü.
 11. Amun: Gizemli ve güçlü tanrı, yaratıcı ve koruyucu.
 12. Mut: Gökyüzü tanrıçası, Amun’un eşi.
 13. Nephthys: Ölüm, keder ve korumanın tanrıçası, Set’in eşi.
 14. Ptah: Yaratıcı tanrı, zanaatkârların ve inşaatçıların koruyucusu.
 15. Sekhmet: Savaş ve şifa tanrıçası, güçlü ve korkulan.
 16. Nut: Gökyüzü tanrıçası, günün ve gecenin efendisi.
 17. Geb: Toprak tanrısı, Nut’un eşi.
 18. Khnum: Nil’in kaynağını kontrol eden tanrı.
 19. Neith: Savaş ve av tanrıçası, dokumacıların koruyucusu.
 20. Ma’at: Düzen, doğruluk ve adalet tanrıçası.
 21. Apep: Kaos ve karanlık tanrısı, Ra’nın düşmanı.
 22. Khepri: Sabah güneşinin tanrısı, yeniden doğuşun sembolü.
 23. Serqet: Zehirli hayvanlar ve iyileşme tanrıçası.
 24. Tefnut: Nem ve yağmur tanrıçası.
 25. Shu: Hava ve ışık tanrısı.
 26. Min: Doğurganlık ve cinsellik tanrısı.
 27. Khonsu: Ay tanrısı.
 28. Wadjet: Kraliyet ve adalet tanrıçası.
 29. Nekhbet: Vahşi doğa ve annelik tanrıçası.
 30. Hapi: Nil’in bereketini sağlayan tanrı.
 31. Bes: Ev ve ailenin koruyucusu, neşe tanrısı.
 32. Atum: Yaratılışın ilk tanrısı, varoluşun başlangıcı.
 33. Seshat: Yazı ve ölçüm tanrıçası.
 34. Mafdet: Adalet ve yargılama tanrıçası.
 35. Renpet: Zaman ve ömür tanrıçası.
 36. Heqet: Doğum ve yeniden doğuş tanrıçası.
 37. Taweret: Hamilelik ve doğumun koruyucusu.
 38. Montu: Savaş ve zafer tanrısı.
 39. Amunet: Gizem ve gizliliğin tanrıçası, Amun’un dişi karşılığı.
 40. Kuk: Karanlık ve kaosun tanrısı.
 41. Nu: İlk sular ve kaosun tanrısı.
 42. Mehen: Yılan şeklindeki koruyucu tanrı.
 43. Meskhenet: Doğum ve kader tanrıçası.
 44. Kherty: Yeraltı dünyasının tanrısı.
 45. Sopdet (Sothis): Yıldız Sirius’un tanrıçası, yıllık Nil taşkınlarının habercisi.
 46. Duamutef: Ölülerin koruyucusu, mumyalama tanrısı.
 47. Heka: Sihir ve büyü tanrısı.
 48. Imentet: Ölüler diyarının tanrıçası.
 49. Qebui: Kuzey rüzgarının tanrısı.
 50. Renenutet: Bereket ve hasat tanrıçası.
 51. Aker: Yeraltı dünyasının ve yeryüzünün koruyucusu.
 52. Am-heh: Ölüler diyarında yaşayan, “sonsuzluk yiyici” olarak bilinen bir tanrı.
 53. Amenhotep: Bilge bir firavunun tanrılaştırılmış hali.
 54. Ammit: Ölülerin kalplerini yiyen, yarı timsah, yarı aslan, yarı hipopotam olan yaratık.
 55. Andjety: Busiris’te tapılan, bereket ve tarım tanrısı.
 56. Antaios: Cüceler ve bedensel deformasyonları olanların koruyucusu.
 57. Arensnuphis: Nubyalı savaş ve av tanrısı.
 58. Astarte: Savaş ve aşk tanrıçası, Doğu Akdeniz kökenli.
 59. Aton: Güneş diski, Akhenaten döneminde yüceltilen tanrı.
 60. Ba: Kişiliği ve gücü simgeleyen, kuş başlı bir tanrı.
 61. Babi: Ölüler diyarının vahşi maymun tanrısı.
 62. Banebdjedet: Mendes’te tapılan, bereket ve canlılık tanrısı.
 63. Bat: Sığır başlı, bereket tanrıçası.
 64. Bennu: Phoenix benzeri, yaratılış ve yeniden doğuş tanrısı.
 65. Buchis: Savaş ve güç tanrısı.
 66. Chenti-cheti: Nil delta bölgesinde tapılan av ve savaş tanrısı.
 67. Dedun: Nubyalı zenginlik ve bereket tanrısı.
 68. Heh: Sonsuzluk tanrısı.
 69. Heka: Sihir ve tılsım gücünü temsil eden tanrı.
 70. Hemen: Aslan başlı savaş tanrısı.
 71. Henet: Müzik ve zevk tanrıçası.
 72. Herishef: Bereket ve yaratılış tanrısı.
 73. Hesat: Süt ve beslenme tanrıçası.
 74. Hu: Söz ve yaratıcı kelime tanrısı.
 75. Iabet: Temizlik ve saflik tanrıçası.
 76. Iah: Ay tanrısı.
 77. Ihy: Müzik ve dans tanrısı.
 78. Imhotep: Bilgelik ve tıp tanrısı, tarihsel bir şahsiyetin tanrılaştırılması.
 79. Imentet: Ölüler diyarının batı yönünün tanrıçası.
 80. Ipy: Doğurganlık ve annelik tanrıçası.
 81. Kek: Karanlık ve kaos tanrısı.
 82. Kherty: Yeraltı dünyasının yöneticisi.
 83. Maahes: Savaş ve fırtına tanrısı.
 84. Mafdet: Adalet ve yargı tanrıçası.
 85. Mehen: Yılan şeklindeki koruyucu tanrı.
 86. Mekhit: Savaş ve koruma tanrıçası.
 87. Meret: Neşe ve şarkı tanrıçası.
 88. Meretseger: Teb dağlarının koruyucusu, yılan şeklindeki tanrıça.
 89. Meskhenet: Doğum ve kader tanrıçası.
 90. Mihos: Aslan başlı savaş tanrısı.
 91. Min: Bereket ve doğurganlık tanrısı.
 92. Nebethetepet: Yaratılış ve doğurganlık tanrıçası.
 93. Nefertum: Güzel kokular ve şifa tanrısı.
 94. Nehebkau: Yılan şeklinde, ölülerin koruyucusu ve rehberi.
 95. Nekhbet: Vahşi doğa ve annelik tanrıçası.
 96. Nun: İlk sular ve kaosun tanrısı.
 97. Nut: Gökyüzü tanrıçası, günün ve gecenin efendisi.
 98. Pakhet: Çölde av ve savaş tanrıçası.
 99. Pestjet: Şifacı tanrılar grubu.
 100. Qebui: Kuzey rüzgarının tanrısı.

Antik Mısır’ın zengin ve gizemli mitolojisi, Ra’dan Osiris’e, Isis’ten Horus’a kadar pek çok tanrı ve tanrıçayla hayat bulmuştur. Bu tanrılar, günlük hayattan ölümden sonraki yaşama kadar Mısır toplumunun her yönünü etkilemiş ve şekillendirmiştir. Onların hikayeleri ve sembollerinin anlamları, binlerce yıl sonra bile bize, insanlık tarihindeki bu eşsiz döneme ışık tutmaya devam ediyor. Antik Mısır’ın tanrıları, sadece tarih kitaplarının sayfalarında kalmamış, aynı zamanda modern kültür ve sanat üzerinde de derin izler bırakmıştır. Bu mistik ve büyüleyici figürler, geçmişin sadece bir parçası olmanın ötesinde, bugün bile hayal gücümüzü canlandırmaya ve ilham vermeye devam ediyor.